Nördeilystä

Jani Kas, @gmail​in välilehtiuudistus näyttää automaattijaottelulta jota olen jo pitkään emuloinut suotimin & laputuksin. https://goo.gl/SxhI8