Viikonlopun aikana uudistukset laajenivat kattamaan myös Villiminkin. Se säilytti vanhasta teemasta paitsi värimaailmansa, myös pääotsikkotyylinsä, joka yllättäen sopi ainakin minun silmässäni hyvin yhteen myös nykyisen leiskan kanssa.

Samalla otin vihdoin tuon pohjalla olevan css:n (kottke.css) sekä siihen Skm:ää varten aikanaan tehdyt modaukset ja siirsin ne Skm:n kansiosta saitin juurityylikansioon. Sen jälkeen erottelin vielä Skm-spesifit modit omaan tiedostoonsa ja värit omaansa, samalla kun korjasin sen alun perin huonosti valitsemani käytännön noiden blogikohtaisten modien nimeämisessä, eli lisäsin niihin kuhunkin oman tunnusosansa (esim. -vm).

Onneksi tämä viilausvimma iskee aina viikonloppuisin kun Bloggerissa ja omallakin saitilla on hiljaisin aika, jolloin Rebuild Entire Blog ei aiheuta niin paljon riesaa.

Tämä massiivinen erillisten css:ien määrä näkyy jo hetkittäin sivujen renderöinnissä siten, että ne toisinaan ensiksi ilmestyvät Skm:n väreillä ruutuun ja sen jälkeen maalataan erikseen omilla väreillään. Viimeistely vaatisi layoutin lähes täydellistä riisumista värikoodauksista. Lisäksi saittikohtaisissa väritiedostoissa olisi yhtenäistämisen varaa; nykyisellään siellä on aika paljon päällekäisyyksiä ja turhaa toistoa, vaikka kehityslinja Ns:stä Ps:n ja Vm:n kautta Skm:n väritiedostoon onkin selvästi parempaan (so. selkeämpään ja yksinkertaisempaan) päin.