Kaistaa kuluttajille maksukyvyn mukaan

“Kun tähän asti kuluttajille on myyty “omaa kaistaa”, voitaisiin asiakkaiden maksuhalukkuuden mukaan priorisoitavalla verkonjaon tekniikalla jopa satakertaistaa liittymien nimellisnopeudet ja pudottaa silti hintoja, [Tampereella toimivalla] Staselogilla uskotaan. [… Esimerkiksi] p2p- ja voip-liikenne voidaan sallia, kunhan asiakas maksaa käyttämästään nopeammasta kaistasta.”

Tietokone