Eduskunnan on aloitettava valmistelu Linuxiin siirtymiseksi

“Hanna-Leena Hemmingin ja Jyrki Kasvin mielestä julkishallinnon tietojärjestelmissä on pyrittävä avoimiin, standardoituihin tiedon esitysmuotoihin, jotka eivät sido viranomaisia yhden ohjelmistovalmistajan asiakkaiksi.”

J. J. J. Kasvi