Oikeuskansleri: Tietosuojalain valmistelussa puutteita

Oikeuskansleri Paavo Nikula on tänään antanut lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriölle sen valmistelemasta luonnoksesta sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi. Oikeuskanslerin mukaan lainsäädäntöuudistuksen valmistelussa on havaittavissa puutteita, joiden arviointiin on syytä kiinnittää huomiota.

Oikeuskansleri via Tietokone

CategoriesUncategorizedTags