IPRED2: vihreiden ryhmän kanta

Sain vastauksen eurokansanedustajalle lähettämääni IPRED2-sähköpostiin Satu Hassin avustajalta, Ulriikka Aarniolta. Hänen mukaansa parlamentin koko vihreä ryhmä on huolissaan direktiiviesityksen laajuudesta ja oikeusperustasta, ja rikosoikeudellisten toimien ulottaminen on direktiivissä varsin suhteetonta ja jopa vaarallistakin. Vihreiden ryhmällä on oma muutosehdotuksensa (76 kt:n Word-asiakirja), mutta ensisijaisesti tähtäimessä on koko direktiiviehdotuksen hylkääminen.