Toimintaa IPRED2:ta vastaan

Suomen tekijänoikeuslakihässäkän keskellä lain puoltajat vetosivat sen taustalla olevaan EU-direktiiviin. Tässä yritetään nyt iskeä suoraan siihen suuntaan ennen kuin on taas liian myöhäistä: lähetin juuri alla olevan sähköpostiviestin Satu Hassille.

Euroopan parlamentissa äänestetään ensi viikolla uudesta immateriaalioikeusdirektiivistä, niinsanotusta IPRED2:sta. Direktiivissä on useita pahoja puutteita hieman samaan tapaan kuin surullisenkuuluisassa tekijänoikeuslaissa, joka tuli Suomessa voimaan viime vuoden alussa. Esimerkiksi direktiivissä mainitut “kaupalliset mitat täyttävä” (“commercial scale”) ja “yllyttäminen” (“incitement”) jäävät määrittelyiltään hämäriksi ja siten ammattimaisen tuoteväärentämisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen alkujaan tarkoitetun direktiivin soveltamisala olisi vaarallisen helposti ulotettavissa tavallisiin kuluttajiin.

Muiden muassa kuluttajia ja kirjastoalan ammattilaisia edustava koalitio on tehnyt ehdotuksen, joka sisältää useita parannuksia direktiiviin sen nykymuotoon verrattuna (parannusehdotus on luettavissa osoitteessa http://www.copycrime.eu/amendments/ ). Pyydän teiltä tulevassa äänestyksessä tukea tälle parannusehdotukselle. Siinä tapauksessa, ettei direktiivin nykymuodossa olevia ongelmia korjata, pyydän teitä äänestämään direktiiviä vastaan (eli direktiivin hylkäämisen puolesta).

Take Action: Tell Your MEP to Amend IPRED2

A coalition of groups representing librarians, consumers’ and innovators have come together to support of a series of amendments that would fix the worst parts of the proposed Directive on Criminal Measures aimed at ensuring the enforcement of Intellectual Property Rights (IPRED2). If you live in the EU, contact your MEPs and ask them to support these amendments at the plenary vote in European Parliament on April 24-26, 2007.

copycrime.eu