[Ratkaisu] Tallenteen trimmaaminen MythTV:llä

Lähtökohta
Olen käynnistänyt MythTV Frontendin. Olen ohjelmoinut tallennuksen. Tallennus on onnistunut, ja pystyn katselemaan tallennetta MythTV:ssä. Tallenne on MPEG2-muotoinen videotiedosto.
Ongelma
Tallenteen alussa ja lopussa on lyhyet jaksot muuta materiaalia kuin varsinaisesti tallentamaani ohjelmaa. Haluan leikata tallennetta MythTV:ssä niin, että tallenne sisältää pelkästään itse ohjelman.
Ratkaisu
Muutan ensin yhden MythTV:n videonmuunnosprofiileista tekemään häviöttömiä muunnoksia. Sen jälkeen merkkaan tallenteen aloitus- ja lopetuskohdat niin, että ohjelman ulkopuolinen materiaali jätetään pois muunnetusta tallenteesta. Lopuksi muunnan tallenteen käyttämällä tekemiäni merkkauksia ja muunnosprofiilia.

 1. Muutan yhden videonmuunnosprofiileista tekemään häviöttömiä muunnoksia.
  1. MythTV:n päävalikosta navigoin seuraavasti: Utilities/Setup → Setup → TV Settings & Recording Profiles → Transcoding → Autodetect from MPEG2.
  2. Profiilin asetusikkunassa merkkaan Lossless transcoding -kohdan käyttöönotetuksi.
  3. Poistun profiilin asetusikkunasta valitsemalla kohdan Finish, minkä jälkeen palaan MythTV:n päävalikkoon.
 2. Merkkaan tallenteelle haluamani aloitus- ja lopetuskohdat.
  1. Valitsen MythTV:n päävalikosta kohdan Media Library, ja avautuvasta valikosta kohdan Watch Recordings.
  2. Valitsen tallenteen, jota haluan leikata.
  3. Tallenteen pyöriessä näytöllä painan näppäimistöni M-kirjainta, ja näytölle avautuvasta valikosta valitsen kohdan Edit Recording.
  4. Käytän nuolinäppämiä aloituskohdan etsimiseen: nuolinäppäin vasempaan vie ohjelmassa taaksepäin, nuolinäppäin oikeaan eteenpäin, ja ylös- ja alasnuolet muuttavat yhdellä vasemman tai oikean nuolinäppäimen painalluksella yli hypättävän ajan määrää isommaksi ja pienemmäksi.
  5. Kun olen kohdassa, josta haluan lopullisen tallenteen alkavan, painan näppäimistön rivinvaihtonäppäintä. Avautuvasta kyselystä valitsen vastausvaihtoehdon Delete before this frame.
  6. Käytän nuolinäppäimiä lopetuskohdan etsimiseen samalla tavalla kuin aloituskohdan etsimisessäkin (4.).
  7. Kun olen kohdassa, johon haluan lopullisen tallenteen päättyvän, painan näppäimistön rivinvaihtonäppäintä. Avautuvasta kyselystä valitsen vastausvaihtoehdon Delete after this frame.
  8. Poistun aloitus- ja lopetuskohtien merkkauksesta näppäimistön Esc-näppäimellä niin, että tallenne alkaa jälleen pyöriä.
 3. Muunnan tallenteen käyttämällä tekemiäni merkkauksia ja muunnosprofiilia.
  1. Painan näppäimistön P-kirjainta, jolloin tallenteen toisto keskeytyy.
  2. Painan jälleen M-kirjainta, ja valitsen avautuvasta valikosta kohdan Begin transcoding, ja edelleen avautuvasta valikosta kohdan Autodetect.
  3. Odotan tallenteen muuntamisen valmistumista.

Kun tämän jälkeen katson tallennetta, se sisältää vain ohjelman ilman ylimääräistä materiaalia sen edessä tai perässä.

Huomautus
Kun muunnos on valmis, M-kirjaimen painalluksella avautuvassa valikossa on jälleen kohde Begin Transcoding. Siihen saakka, eli muunnoksen tekemisen ollessa vielä meneillään, Begin Transcoding -kohteen tilalla on kohde Stop Transcoding. Kohteen nimi ei päivity mikäli valikko on auki, eli se täytyy sulkea Esc-näppäimellä ja avata uudestaan M-kirjaimella jotta muuntamisen etenemistä voi seurata. Tämä on varsin köykäinen tapa, mutta en ole löytänyt MythTV:stä muutakaan muuntamisen etenemisen ilmaisinta.