Aineenvaihduntalaskuri
Perustuu WHO:n ennusteyhtälöihin

Syötä tietosi:
AktiivisuutesiTyösi vaatima aktiivisuus


Laskennan tulokset
Sukupuoli: nainen
Ikä: 27 vuotta
Paino: 92.5 kg
Perusaineenvaihdunta: 1855 kcal/vrk
Kokonaisaineenvaihdunta1: 2968 kcal/vrk

1 1855 × 1.6 (perusaineenvaihdunta × aktiivisuuskertoimesi)

WHO:n ennusteyhtälöt perusaineenvaihdunnan (PAV) arvioimiseksi (kcal/vrk)

Sukupuoli ja ikä (v) Yhtälö
Miehet
0 - 3 (60,9 × paino) - 54
4 - 10 (22,7 × paino) + 495
11 - 18 (17,5 × paino) + 651
19 - 30 (15,3 × paino) + 679
31 - 60 (11,6 × paino) + 879
> 60 (13,5 × paino) + 487
Naiset
0 - 3 (61,0 × paino) - 51
4 - 10 (22,5 × paino) + 499
11 - 18 (12,2 × paino) + 746
19 - 30 (14,7 × paino) + 496
31 - 60 (8,7 × paino) + 829
> 60 (10,5 × paino) + 596

Energiankulutuskerroin työn ja vapaa-ajan aktiivisuuden mukaan

Vapaa-ajan aktiivisuus

Ei lainkaan (aktiivisuutta vähemmän kuin 2 h/vko; kerroin 1,4)
Käytät autoa siirtyessäsi paikasta toiseen aina kun se on mahdollista; et kuluta energiaa askareissasi (et siivoa, pese pyykkiä käsin, korjaa asuntoa, tee piha- tai puutarhatöitä) kuin korkeintaan kerran, pari viikossa; et harrasta kuntoliikuntaa.
Satunnaisesti aktiivinen (2 - 4 h/vko; kerroin 1,6)
Saatat kävellä tai pyöräillä siirtyessäsi paikasta toiseen; harrastat kevyttä tai kohtuullisen raskasta vapaa-ajanliikuntaa, mutta et päivittäin.
Päivittäin aktiivinen (5 - 7 h/vko; kerroin 1,8)
Harrastat päivässä yhteensä noin tunnin ajan työmatkaliikuntaa, asioimista kävellen tai pyörällä, vapaa-ajan kuntoliikuntaa tai muuta ainakin kohtuullisen rasittavaa vapaa-ajan aktiivisuutta.
Hyvin aktiivinen (kilpaurheilu, aktiivisuutta enemmän kuin 7 h/vko; kerroin 2,0)
Harrastat päivittäin rasittavaa liikuntaa vähintään tunnin ajan tai kohtuullisen rasittavaa liikuntaa vähintään 1,5 tuntia vuorokaudessa.

Työn vaatima aktiivisuus

Kohtuullinen (kerroinlisä +0,1)
Kohtuullisen raskas työ, joka vaatii seisomista ja jonkin verran kävelemistä.
Paljon (kerroinlisä +0,2)
Jatkuvaa kävelemistä ja ainakin ajoittain raskaiden esineiden nostamista vaativa työ.

Tietoja laskurista

Laskuri perustuu kirjoitushetkellä (19.2.2007) voimassa oleviin WHO:n ennusteyhtälöihin (kts. oheinen taulukko) aineenvaihdunnan arvioimiseksi. On syytä huomata, että vaikka yhtälöt on jaoteltu sukupuolittain ja ikäluokittain, yksilöllinen vaihtelu yhtälöiden perusaineenvaihdunnalle antamista antamista arvoista voi olla jopa kaksikymmentä prosenttia2.

Tärkeää: Vaikka laskurin toiminnan luotettavuus ja sen perustana oleva data on pyritty varmistamaan paikkaansapitäväksi, tällä sivulla oleva tieto tarjotaan käyttäjälle sellaisenaan, vailla minkäänlaisia takeita sen oikeellisuudesta, eikä tekijä ota mitään vastuuta näiden tietojen käytöstä tai väärinkäytöstä.

2 Seppo Hillberg: Perusaineenvaihdunta ja aterioinnin lämmöntuotto, s. 5