Energiansäästölamput aiheuttavat radiohäiriöitä

“Lähes neljäsosa [EMC-valvontahankkeessa] testatuista lampuista ei läpäissyt johtuvien radiohäiriöiden testiä. […]

Hankkeessa selvisi myös, että säteilevät yli 30 MHz:in häiriöpäästöt eivät ole yleinen ongelma energiansäästölampuille, koska yksikään lamppu ei aiheuttanut standardin raja-arvot ylittäviä häiriöitä. Silloin tällöin löytyvät voimakkaasti säteilevät energiansäästölamput ovatkin todennäköisesti valmistusvirheellisiä.

Energiansäästölamppujen toinen tekninen ongelma on laadun huomattava vaihtelu.”

TUKES via Juha