Tv-ulostulon päällekytkentä xrandr-komennolla

Lähtökohta
Näytönohjaimeni on Connect 3D:n valmistama, AGP-väylässä kiinni oleva Radeon 9600 -piirisarjalla varustettu All In Wonder. Olen valinnut näytönohjaimelle avoimen lähdekoodin ajurit käyttöön.
Olen kytkenyt näytönohjaimen VGA-ulostulon VGA-kaapelilla näyttöön, joka on Acerin valmistama AL707-mallinen nestekidenäyttö. Työpöytäni näkyy nestekidenäytössä.
Olen kytkenyt näytönohjaimen TV-ulostulon RCA-kaapelilla ja adapterilla PAL-standardin mukaisen television SCART-liittimeen. Olen avannut television ja asettanut sen kanavaksi SCART-liittimen kautta tulevaa signaalia näyttävän AV-kanavan.
Työpöydän laajentaminen tv-ulostuloon kytkettyyn televisioon ei onnistu Gnome-työpöydän näytön asetuksia hallitsevalla sovelluksella, joten käytän xrandr-komentoa, jolla näytönohjaimen ominaisuuksia pystyy hallitsemaan laajemmin, komentamalla seuraavasti:

xrandr -s 800x600
xrandr --addmode S-video 800x600
xrandr --output S-video --mode 800x600

Komentojen ajamisen jälkeen työpöytäni on 800 × 600 -kokoisessa näyttötilassa nestekidenäytössäni.

Ongelma
Televisiossa näkyvä signaali näyttää lähinnä mustavalkoiselta häiriökuvalta.
Ongelman syy
Ei vielä tiedossa.
Ratkaisu
Ei vielä tiedossa.
Huomautus
Olen yrittänyt muuttaa S-videon käyttämää tv-standardia xrandr --output S-video --set tv_standard pal -komennolla. Virheilmoitusta se ei anna, mutta se ei myöskään tee mitään näkyviä muutoksia.

Työpöydän laajentaminen televisioon ati-ajurilla

Lähtökohta
Näytönohjaimeni on Connect 3D:n valmistama, AGP-väylässä kiinni oleva Radeon 9600 -piirisarjalla varustettu All In Wonder. Olen valinnut näytönohjaimelle avoimen lähdekoodin ajurit käyttöön.
Olen kytkenyt näytönohjaimen VGA-ulostulon VGA-kaapelilla näyttöön, joka on Acerin valmistama AL707-mallinen nestekidenäyttö. Työpöytäni näkyy nestekidenäytössä.
Olen kytkenyt näytönohjaimen TV-ulostulon RCA-kaapelilla ja adapterilla PAL-standardin mukaisen television SCART-liittimeen. Olen avannut television ja asettanut sen kanavaksi SCART-liittimen kautta tulevaa signaalia näyttävän AV-kanavan.
Valitsen työpöydän paneelin Järjestelmä → Ylläpito -valikosta Näytöt ja kuva -kohdan. Avautuvassa Näytön ja kuvan asetukset -sovelluksessa valittavanani on käytössä olevan näytön (Näyttö 1 joka on Oletusnäyttö) lisäksi toinen näyttö, Näyttö 2. Näyttö 2:n tilaksi on valittu Poissa käytöstä. Haluan, että tietokoneeni työpöytä laajennetaan näkymään myös televisiossa, eli haluan asettaa Näyttö 2:n Toissijaiseksi näytöksi.
Ongelma
Toissijainen näyttö -vaihtoehto ei ole käytettävissä Näyttö 2:n asetuksissa. Poissa käytöstä -tilan sijasta Näyttö 2:n voi asettaa vain Oletusnäyttö-tilaan, mutta en halua Näyttö 2:ta oletusnäytöksi. Haluan sen toissijaiseksi näytöksi.
Ongelman syy
Näytön ja kuvan asetukset -sovelluksessa on ohjelmavirhe, jonka takia se ei anna valita toissijaista näyttöä käyttöön.
Ratkaisu
Ratkaisua ei vielä ole. Ongelma on ilmeisesti aiottu korjata Ubuntun seuraavaan julkaisuversioon mennessä.

MythTV: how to start/stop recording

When watching live TV in MythTV, press R to start recording. Now, I have yet to find a simple hotkey to stop the recording right then and there – pressing R again does stop it, but it also deletes the recording (or cancels it).

To stop the recording, you first need to exit the watching mode by pressing Esc. Next, from the main menu, go to Manage Recordings and then Upcoming Recordings. From the list available there you can then select the program currently being recorded with the up and down arrows. When selected, pressing Enter finally gives you the choice of stopping the recording (again, selectable with up and down arrows and the Enter key).

When I began to look for the solution for this problem, I was amazed (and truth be told, extremely frustrated as well) that Google didn’t have a direct answer to what seemed to me to be a pretty obvious question. However, it looks like the operating logic behind MythTV is based heavily on using program guides and scheduling instead of on what is perhaps a little old-fashioned way, controlling the start and stop of recording manually.