Käyttäjänoikeudet

Mummilan wikistä

Jollei toisin mainita, tämän sivuston (mummila.net) tekijänoikeuksien haltija on Jani Uusitalo, joka luopuu kaikista tekijänoikeuksistaan koskien kaikkea aineistoa

  1. tässä wikissä, eli kaikkea http://mummila.net/wiki/-alkuisessa osoitteessa sijaitsevaa aineistoa, jollei toisin mainita, ja lisäksi
  2. sellaista muualla kuin tässä wikissä sijaitsevaa aineistoa, jonka käyttöä koskevia oikeuksia kuvattaessa viitataan tälle sivulle (//mummila.net/wiki/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4noikeudet).

Kuka tahansa saa vapaasti jäljentää, levittää, siirtää paikasta toiseen, käyttää, muuttaa, käyttää uuden aineiston pohjana ja hyödyntää tätä aineistoa missä tahansa tarkoituksessa, kaupallisesti tai ei-kaupallisesti, millä tahansa keinoilla mukaanluettuna sellaiset keinot, joita ei ole vielä keksitty tai joista ei vielä tiedetä.