Malline:Kyselylinkki

Mummilan wikistä

{{{1}}}{{{1}}}

Tämän johdannaisteoksen käyttöä koskee GFDL.
Tämä malline on Wikipediasta löytyneen alkuperäisteoksen johdannainen.

Wikin ylläpitäjälle suunnattu käyttöohje
Tämä malline luo annetuilla parametreilla (qs) varustetun sisäisen linkin annettuun sivuun (1), haluttaessa annetulla linkkitekstillä (2), jonka oletusarvo on annetun sivun otsikko. Parametrit on annettava muodossa qs=parametri=arvo&parametri2=arvo2. Mallineen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus luoda sisäisiä linkkejä, joissa voi käyttää parametreja, koska MediaWikissä ei ole tällaista ominaisuutta.

Tätä mallinetta käyttäen esimerkiksi

           1          qs         2
 {{Kyselylinkki|Toiminnot:Kaikki_sivut|qs=namespace=1|Mistä nyt puhutaan}}

tuottaa tämän: Mistä nyt puhutaan

Tämä malline luo annetuilla parametreilla (qs) varustetun sisäisen linkin annettuun sivuun (1), haluttaessa annetulla linkkitekstillä (2), jonka oletusarvo on annetun sivun otsikko. Parametrit on annettava muodossa qs=parametri=arvo&parametri2=arvo2. Mallineen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus luoda sellaisia sisäisiä linkkejä, joissa käytetään parametreja, koska MediaWikissä ei ole tällaista ominaisuutta.

Esimerkki mallineen käytöstä:

           1          qs         2
 {{Kyselylinkki|Toiminnot:Kaikki_sivut|qs=namespace=1|Mistä nyt puhutaan}}

tuottaa tämän: Mistä nyt puhutaan