Luomisesta

Jani kommentoi Wikipediaa, http://mummila.net/l/602