Nördeilystä

Jani kommentoi Mozilla Bugzilla -bugia, http://mummila.net/kommentit/2019/03/19/my-original-report-on-launchpad/