Luomisesta

Jani kommentoi YouTubessa, http://mummila.net/kommentit/2020/05/31/4-terabytes-of-footage/