Nördeilystä

Jani Onko suom. YouTube-väki selvästi nuorempaa kuin blogaajat 10 vuotta sitten, vai onko tämä vain YT:n ehdottelualgoritmin aiheuttama harha?