Nördeilystä

Jani korjasi Heiaheiassa kaikki vanhat cross trainingit elliptical trainingeiksi.