[Ratkaisu] Firefoxin lisäosien tulostaminen

Lähtökohta
Olen SSH-asiakasohjelman avulla etäyhteydessä tietokoneeseeni. Olen asentanut tietokoneeni Firefox-selaimeen joukon lisäosia.
Ongelma
Haluan tulostaa etäyhteyden kautta komentotulkissani listan tietokoneeseeni asentamistani Firefoxin lisäosista.
Ratkaisu
Siirryn tietokoneellani olevaan Firefoxin profiilihakemistoon, jonka nimi on tässä tapauksessa bhtn323c.default, komentamalla SSH-yhteyden etäpäässä olevalla komentotulkilla seuraavasti:

cd ~/.mozilla/firefox/bhtn323c.default

Sen jälkeen suoritan seuraavan komennon:

cat extensions.rdf | grep -B 1 NS1:name \
| sed 's/^[ \t]*NS1://' | sed 's/name="//' \
| sed 's/version="//' | sed 's/"$//' | tr '\n' ' ' \
| sed 's/\-\- /\n/g' \
| awk '/ /{
for (i=2; i<NF+1; i++) { printf "%s ",$i } print $1
}' | less

Tämä komento näyttää minulle sivutetun listan Firefoxiin asennetuista lisäosista versionumeroineen.

Improving Jaiku by providing feedback

Here’s a feedback e-mail I sent to Jaiku’s support. Update: Wow, they really take user input seriously over at Jaiku! I already received an enthusiasted response from the support, and it looks like they’ll definitely tackle the issue I’ve described below.

“Hi there.

I thought I’d share my recent experience of activating my mobile phone number for SMS posting and notifications. I feel there’s room for an improvement which is probably small from Jaiku’s developer perspective, yet could be significant for users attempting to do what I did.

For background, I recently took a day-long train trip across Finland and thought it would be nice to be able to post Jaikus using my cell phone. My phone is rather old; its most advanced feature is the ability to send text messages, so using any fancy mobile solutions such as Java clients was out of the question. I already had a working account with Jaiku by the screen name of ‘uusijani’, and was under the impression I had already associated my phone number with this account. However, as it later turned out, I was probably thinking about some other service, so in reality the number was not associated with my account.

Since I was already on the train and had no Internet access, I asked a friend of mine to find out the number I could use to post Jaikus through SMS. I got the number (+467374940501) and fired off my first Jaiku (beginning with the word ‘Testi’, meaning ‘test’ in Finnish). The SMS service immediately replied with the following message: Welcome to Jaiku! To confirm you’d like to receive SMS updates, reply yes. Jaiku is free. Other charges may apply.

Now remember, at this time I still thought my number was already associated with my account, so with this reply I figured the service just wants my confimation for receiving the updates on my mobile, from which I believed to have opted-out previously (in reality, of course, I hadn’t even had the choice since my number was not in my settings). So I replied with the ‘yes’, and the next message I received from the server signalled I was now all set for posting — with the screen name ‘Testi’!

It was only after the trip, when I got online again, that I was able to fix this screw-up from my part, by logging in with the unintentionally created screen name ‘Testi’ and then deleting that account, thus freeing my mobile number to be associated with my true Jaiku account. (I then proceeded to do just that, and this time with better luck.)

But here’s the critical part: because the service’s response to my test posting sent from a previously unassociated number was so vague, I failed to see that what I was about to do by replying ‘yes’ was, in fact, to create a new account instead of just receive SMS updates from my existing account (as it seemingly indicated). I believe this could be easily fixed by making the response less ambiguous, perhaps even as simply as by mentioning the name of the account about to be created, e.g. Welcome to Jaiku, Testi! At least in my case this would have triggered me not to go ahead with the ‘yes’, thus saving me the trouble of having to figure out how to free my mobile phone number from the wrong account.

Thank you for an otherwise cool service!”

[Ratkaisu] Tiedoston lähettäminen IRC-tuttavalle ei onnistu Pidginissä

Lähtökohta
Olen asentanut firehol-paketin, asettanut /etc/default/firehol -tiedostossa olevan START_FIREHOL -parametrin arvoksi YES ja muokannut /etc/firehol/firehol.conf -tiedostoa niin, että lähtökohtaisesti useimmat verkkoyhteyteni porteista on suljettu.

Olen käynnistänyt Pidgin-pikaviestimen. Olen lisännyt Pidginiin IRC-protokollan välityksellä yhdistettävän tuttavan. Olen avannut keskustelun tuttavan kanssa, ja keskusteluyhteys toimii.

Haluan lähettää tuttavalle kuvatiedoston, joten valitsen keskusteluikkunan Keskustelu-valikosta Lähetä tiedosto... -kohteen, etsin avautuneesta tiedostonvalitsimesta lähetettävän tiedoston, valitsen sen ja painan Avaa-nappia. Tiedostonsiirtoikkuna avautuu, ja sen listalla valitsemani tiedoston mainitaan odottavan lähetyksen alkamista.

Ongelma
Tiedoston lähetys ei käynnisty. Mikäli tuttavani saa ilmoituksen tiedostonsiirtopyynnöstäni, sen hyväksymisellä ei ole vaikutusta yhteyden tässä päässä. Joillain yrityskerroilla tuttava ei saa edes ilmoitusta tiedostonsiirtopyynnöstäni.
Ongelman syy
FireHOL-palomuuri on tukkinut portit, joita Pidgin yrittää käyttää tiedoston siirtämiseen.
Ratkaisu
Avaan palomuurista yhden portin ja määrään sen jälkeen Pidginin käyttämään juuri sitä porttia tiedostonsiirtoihin.

 1. Avaan portin muokkaamalla /etc/firehol/firehol.conf -tiedostoa komentamalla sudo gedit /etc/firehol/firehol.conf avaamastani Päätteestä. Asetustiedoston avauduttua tekstieditorissa lisään siihen määrittelyn palvelulle, jonka nimeän pdcc:ksi:
  # Pidgin file transfer
  server_pdcc_ports="tcp/2048"
  client_pdcc_ports="any"

  Sen jälkeen määrittelen tämän portin interface any world -osion alla avattavaksi:

      # Let Pidgin file transfer through
  	server "pdcc" accept
  	client "pdcc" accept

  Muutosten jälkeen tiedoston keskiosa näyttää tässä tapauksessa seuraavalta, kun edellä lisäämäni rivit on korostettu lihavoinnilla:

  # Windows Live Messenger
  server_wlm_ports="tcp/1863 tcp/443"
  client_wlm_ports="any"
  
  # Pidgin's file transfer
  server_pdcc_ports="tcp/2048"
  client_pdcc_ports="any"
  
  interface any world
  
  	# Accept all client traffic on any interface
  	#client all accept
  
      # Let Windows Live Messenger through
  	server "wlm" accept
  	client "wlm" accept
  
  	# Let Pidgin's file transfer through
  	server "pdcc" accept
  	client "pdcc" accept
 2. Muutokset tehtyäni ja tallennettuani käynnistän FireHOL-palomuurin uudestaan sudo /etc/init.d/firehol restart -komennolla.
 3. Palomuurin käynnistyttyä uudestaan avaan Pidginin pääikkunan, ja otan Pidginin asetukset esille valitsemalla Työkalut-valikosta kohdan Asetukset. Avautuvasta ikkunasta otan esille Verkko-välilehden.
 4. Valitsen Portit-otsikon alla olevan Aseta kuunneltava porttialue -kohdan käyttöönotetuksi.
 5. Edelleen Portit-otsikon alla olevan porttialueen Ensimmäiseksi portiksi asetan edellä palomuurista avaamani portin 2048. Varmistan, että myös porttialueen Viimeinen portti on 2048.
 6. Suljen asetusikkunan sen Sulje-napista, jonka jälkeen sammutan Pidginin valitsemalla sen pääikkunan Tuttavat-valikosta kohdan Lopeta. Pidginin sulkeuduttua käynnistän sen uudestaan.

Tämän jälkeen tiedostojen siirtäminen IRC-protokollaa käyttävälle tuttavalleni onnistuu.

Huomautus
En ole varma, mutta epäilen, että mikäli tiedostonsiirtoon varattuja portteja on vain yksi kuten yllä olevan ratkaisun jälkeen on, tiedostoja voi siirtää Pidginissä vain yhden kerrallaan. Lisäksi tiedostojen siirtäminen ei onnistu, mikäli jokin toinen ohjelma käyttää sekin ratkaisussa valitsemaani porttia.
Mikäli näin on, ja mikäli minulla ilmenee tarvetta useammille yhtäaikaisille tiedostonsiirroille Pidginissä, tai tarvetta käyttää tiedostonsiirron tapahtuessa muita ohjelmia, jotka käyttävät samaa porttia, voin määrätä yhden portin sijasta haluamani kokoisen porttialueen avatuksi palomuurin asetuksissa. Sen jälkeen kerron Pidginille (ja mahdollisesti myös toiselle ohjelmalle) sen asetuksissa, että se voi käyttää tätä porttialuetta tiedostojen siirtämiseen.

[Ratkaisu] Rytmilaatikko lopettaa podcast-jakson soittamisen ennen aikojaan

Lähtökohta
Olen avannut Rytmilaatikko-musiikkisoittimen. Olen tilannut podcast-ohjelman, ja ohjelman uusin jakso on latautunut. Olen käynnistänyt jakson soittamisen.
Ongelma
Kun jakson soittaminen lähestyy loppuaan, soitto katkeaa pari sekuntia ennen jaksolle ilmoitetun kokonaiskeston saavuttamista.
Ongelman syy
Olen valinnut ristihäivytyksen käyttöön Rytmilaatikon asetuksissa.
Ratkaisu
Otan ristihäivytyksen pois käytöstä.

 1. Otan Rytmilaatikon asetukset esiin valitsemalla ohjelman Muokkaa-valikosta kohdan Asetukset... ja valitsen avautuvasta ikkunasta Toisto-välilehden.
 2. Otan Käytä ristihäivyttävää järjestelmää (vaatii uudelleenkäynnistyksen) -kohdan pois käytöstä ja poistun asetusikkunasta sen Sulje-napilla.
 3. Suljen Rytmilaatikon valitsemalla sen pääikkunan Musiikki-valikosta kohdan Lopeta. Sitten käynnistän Rytmilaatikon uudestaan.

Kun tämän jälkeen käynnistän podcast-jakson soiton, jakso soitetaan loppuun saakka.