Crossgrading Ubuntu 18.04 to Debian 10

After upgrading all Ubuntu 18.04 packages to their latest releases, I adapted eudoxos‘ recipe:

 1. Rebooted and selected the stock 18.04 kernel instead of HWE, which I was using
 2. Downloaded debian-keyring and debian-archive-keyring .debs and installed them with dpkg -i debian*.deb
 3. Created /etc/apt/preferences.d/10-no-ubuntu to pin down Ubuntu packages:
  Package: *
  Pin: release o=Ubuntu
  Pin-Priority: -1000
 4. Added Debian sources for buster to the end of /etc/apt/sources.list:
  deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
  deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
  deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
 5. apt update && apt-get dist-upgrade
 6. Answered “no” to all configuration changes questions (I’ll update them later)
 7. Post-install, networking was non-functional. Apparently this was caused by Apparmor, so I disabled it (systemctl disable apparmor.service) and rebooted.
 8. Deleted /etc/apt/preferences.d/10-no-ubuntu
 9. Then it was time for manual package surgery. Lots and lots of it. Searching for remaining Ubuntu packages is easy enough, with
  dpkg -l | grep ubuntu

  and

  aptitude search '?narrow(?installed, ?not(?origin(Debian)))'

  Many of the matching packages can be removed/downgraded to their Debian versions without issue, but a bunch of gcc and python packages turned out to be tricky, and had to be downgraded all together. I did make notes, but following them blindly would most likely just do more harm than good, so I won’t post them here; you’ll need to hack’n’slash your own way anyway.

Kuinka kalibroin vanhan Android-tabletin akun varausilmaisimen

XDA-foorumin anandmoren ohjeen mukaisesti:

 1. Irrotin laitteen laturista.
 2. Käytin laitetta niin kauan, että se sammui itsestään akun varauksen loputtua. Ensimmäisellä syklillä tämä tapahtui varausilmaisimen näyttäessä 86 %.
 3. Käynnistelin laitetta uudestaan niin kauan, että se ei enää päässyt käynnistyslatainruutua (laitteen valmistajan logo) pitemmälle ilman että sammuu. Pari kertaa pääsin kotinäytölle asti, ja kerran ennätin käynnistää videosovelluksenkin.
 4. Kytkin laitteen sammutettuna laturiin.
 5. Annoin (edelleen sammutettuna olevan laitteen) latautua niin kauan, että varausilmaisin näytti akun olevan (100 %) täynnä. (Virtakytkimen lyhyt painallus näyttää varausilmaisimen ilman että laite käynnistyy.) Tässä kesti useita tunteja, vaikka lähtötilanne oli (ensimmäisellä syklillä) varausilmaisimen mielestä noin 75—80 % (josta huolimatta laite ei siis enää kyennyt käynnistymään).
 6. Irrotin laitteen laturista.
 7. Käynnistin laitteen.
 8. Varausilmaisin näytti käynnistymisen jälkeen 98 %. Kytkin laitteen laturiin.
 9. Annoin latautua niin kauan, että (nyt käynnissä olevan laitteen) varausilmaisin näytti akun olevan (100 %) täynnä, joskaan tällä ensimmäisellä syklillä se ei päässyt tuosta 98 %:sta ylemmäs.
 10. Sammutin laitteen.
 11. Irrotin laitteen laturista.
 12. Käynnistin laitteen.
 13. Toistin vaiheet 2—12 vielä kaksi kertaa. Vasta sen jälkeen laitetta pystyi käyttämään niin, että akun varaus tyhjeni 100 %:sta (käytön myötä, vähitellen) alle 10 %:iin ilman automaattista sammumista.