Kotiboksi Bewan iBox A5100 (Arcadyan ARV4510EPW-A-LF-L3, valkoinen antenni) langattomaksi sillaksi OpenWrt 18.06.2:lla

Tässä on lähtötilanteena, että Kotiboksissa on jo OpenWrt 18.06.2, eli sen asennusohjeita joudut tarvittaessa etsimään muualta. Lisäksi oletuksena on, saatavilla on jo toinen reititin (alempana “gateway-reititin”) tarjoamassa langatonta yhteyttä lähiverkkoon (ja Internetiin). Tarvitset sen IP-osoitteen. Lisäksi tarvit tietokoneen (alempana “PC”), jossa on ssh-asiaksohjelma ja ethernet-liitin, sekä ethernet-kaapelin.

Teen tässä Kotiboksin neljännestä LAN-portista (WAN-portti) erillisen hallintaportin, jotta PC:n ja Kotiboksin IP-osoiteasetuksia ei tarvitsisi mulkata yhteyden säilymisen takia. Lisäetuna on, että sen jälkeen asetuksia on vähän vaikeampi saada niin solmuun, että niiden täysnollaus ja kokonaan alusta aloittaminen on tarpeen.

(Sovelsin tämän reseptin Karl Stenerudin Relayd Wireless Bridge in OpenWRT -ohjeista.)

Alkutoimet

 1. Palauta Kotiboksi (OpenWrt:n) tehdasasetuksille.
 2. Irrota PC muista verkoista (huom.: myös langattomista).
 3. Kytke ethernet-kaapeli Kotiboksin LAN1-portin ja PC:n välille.
 4. Avaa PC:n selaimella http://192.168.1.1/ ja kirjaudu pääkäyttäjänä (root, salasana on tyhjä).
 5. System > Administration: aseta pääkäyttäjälle salasana.
 6. Save & Apply
 7. System > System: aseta aikavyöhyke ja valitse Sync with browser.
 8. Aseta mieluisa Hostname.
 9. Save & Apply

Langattoman yhteyden luonti

 1. Network > Wireless: SSID “OpenWRT”: Edit
 2. Advanced Settings: valitse Country Code -valikosta FI
 3. Wireless Security: Encryption: WPA2-PSK, syötä hyvä salausavain
 4. Save & Apply
 5. Network > Wireless: SSID “OpenWRT”: Enable
 6. Valitse radio0:n Scan.
 7. Kytkeydy gateway-reitittimen langattomaan verkkoon (Join Network).
 8. Syötä verkon salasana.
 9. Submit
 10. Operating frequency / Channel: auto
 11. Mode: Client (huom.: pelkkä “client”, ei siis WDS Client)
 12. Save & Apply
 13. Network > Diagnostics: varmista, että ping toimii.

Hallintaportin (etherwan) luonti

 1. Network > Switch: Add
 2. Ota VLAN 1:n LAN 4 -portti (joka on untagged) pois päältä (off) ja luo uusi VLAN (nro 2) seuraavasti:
  VLAN ID CPU (eth0) LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4
  1 tagged untagged untagged untagged off
  2 tagged off off off untagged
 3. Save & Apply
 4. Network > Interfaces: Add new interface
 5. nimeksi etherwan
 6. Protocol: Static address
 7. Cover the following interface: Switch VLAN: "eth0.2" (eli edellä luotu VLAN 2)
 8. Submit
 9. Setup DHCP server
 10. IPv4 address: 192.168.100.1
 11. IPv4 netmask: 255.255.255.0
 12. Advanced Settings: Override MAC address: 00:11:22:33:44:56
 13. Save & Apply

Relayd:n (ja nettilediajurin) asennus

 1. Ota PC:n ssh-asiakasohjelmalla yhteys Kotiboksiin:
  $ ssh root@192.168.1.1
 2. # vi /etc/opkg/distfeeds.conf
 3. Kommentoi pois openwrt_telephony-rivi (viimeinen) (lisäämällä # sen edelle). Tallenna ja poistu.
 4. root@OpenWrt:~# opkg update
 5. root@OpenWrt:~# opkg install luci-proto-relay kmod-ledtrig-netdev
 6. root@OpenWrt:~# exit

LAN-verkon osoitteenmuutos

 1. Irrota ethernet-kaapeli Kotiboksin LAN-portista ja odota että PC:n ethernet-portti hiljenee (unohtaa vanhan IP-osoitteensa).
 2. Kytke ethernet-kaapeli Kotiboksin WAN-porttiin (LAN4).
 3. Avaa PC:n selaimella http://192.168.100.1/ ja kirjaudu sivulle pääkäyttäjänä.
 4. Network > Interfaces: valitse LAN muokattavaksi (Edit).
 5. Vaihda IPv4 address -arvoksi 192.168.2.1
 6. Aseta IPv4 gateway -arvoksi gateway-reitittimen IP-osoite (useimmiten 192.168.1.1).
 7. Valitse Disable DHCP for this interface.
 8. Save & Apply

Siltaus

 1. Network > Interfaces: Add new interface.
 2. Anna liitännän nimeksi stabridge.
 3. Protocol of the new interface: Relay bridge
 4. Submit
 5. Local IPv4 address -arvoksi gateway-reitittimen osoite (sama kuin LAN-verkon IPv4 gateway -arvo) edellä).
 6. Relay between networks: lan ja wwan
 7. Save & Apply

Palomuurivyöhykkeiden päivitys

 1. Network > Firewall: poista kaikki vyöhykkeet.
 2. Add
 3. Anna vyöhykkeen nimeksi bridgezone.
 4. Aseta Input, Output ja Forward accept-tilaan.
 5. Covered networks: lan ja wwan
 6. Save & Apply

Viimeistely

 1. Irrota ethernet-kaapeli Kotiboksin wan-portista ja odota että PC:n ethernet-portti hiljenee (unohtaa vanhan IP-osoitteensa).
 2. Kytke ethernet-kaapeli Kotiboksin LAN1-porttiin.
 3. Testaile PC:llä, että kaikki toimii niin kuin lopulta pitäisi.
 4. Sammuta Kotiboksi ja käynnistä se sitten uudestaan. Varmista, että kaikki toimii edelleen.
 5. Irrota ethernet-kaapeli Kotiboksin lan-portista ja odota että PC:n ethernet-portti hiljenee (unohtaa vanhan IP-osoitteensa).
 6. Jos PC:ssä on langaton verkko, yhdistä Kotiboksin langattomaan ja varmista, että kaikki toimii senkin kautta niin kuin pitää. Irrota PC lopuksi taas Kotiboksin langattomasta (ja muistakin verkoista).
 7. Kytke ethernet-kaapeli Kotiboksin wan-porttiin (LAN4).
 8. Avaa PC:n selaimella http://192.168.100.1/ ja kirjaudu sivulle pääkäyttäjänä.
 9. System > LED Configuration: virittele LEDit mieluisiksi.