Ksml.fi pyytää lukijoiden kommentteja: Windows, Linux vai OS X?

“Käyttöjärjestelmiin [liittyy] faktojen ja tekniikan lisäksi paljon tunteita ja intohimoja. Haluamme kuulla nyt sinun kokemuksesi niistä. Mitä käyttöjärjestelmää itse käytät? Mikä siinä on hyvää ja mikä huonoa?

Kerro kokemuksesi, koostamme niistä myöhemmin artikkelin Keskisuomalaiseen.”

Ksml.fi
linkitys omani

Seuraavassa äsken jättämäni vastaus kysymykseen siitä, mikä lähes yksinomaan käyttämässäni Linuxissa on hyvää ja mikä huonoa:

Parasta Linuxissa on riippumattomuus, eli vapaus suljetuille järjestelmille (kuten Windows) tyypillisestä alisteisuudesta valmistajan mielivallalle. Tämän sinänsä ehkä kovin abstraktilta kuulostavan ajatuksen seurausta joko suoraan tai epäsuorasti on kaikki mikä Linuxissa on hyvää. Tärkeistä epäsuorista seurauksista lienee syytä mainita avoimuuden kulttuuri: jollei käytössä eteen tuleviin ongelmiin löydy valmista, dokumentoitua ratkaisua, on hyvin helppo hakea ja saada vertaisapua.

Ehkä huonoin puoli avoimen lähdekoodin ohjelmistojen suosimisessa on niiden kehittäjien ajoittainen taipumus panna enemmän painoa olemassaolevien ratkaisujen jäljittelylle kuin kokonaan uusien keksimiselle. Tosin jonkun mielestä ongelma voi olla pikemminkin päinvastainen, sillä tätä olemassaolevien ratkaisujen jäljittelyä tarvitaan, mikäli halutaan yhteensopivuutta suosittujen, suljettujen järjestelmien (esimerkiksi Windows Messenger) kanssa, ja tämä yhteensopivuus on joissain tapauksissa vajavaista.