2015-10-28 @ 12.08.40 Suomeksi

via Niilo Paasivirta

Pankkitoiminta perustuu luottamukseen, joka muodostuu hyvästä palveluksesta, asiakkaan tuntemisesta ja oikeista ratkaisusta. Viime aikoina pankkinne on kuitenkin osoittanut epäluottamusta asiakkaisiinsa ja alkanut mm. vaatia vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät veronkiertoon Yhdysvalloissa, millä ei ole mitään tekemistä pankkinne suomalaisen asiakkaan kanssa. Tämän takia olen pakotettu kysymään pankiltanne useita tarkentavia kysymyksiä, jotta voin varmistua että pankkinne ei osallistu esimerkiksi Yhdysvaltojen laajasti harjoittamaan kansainväliseen laittomaan vakoilutoimintaan tai muuten toimi Suomen etujen vastaisesti.

Minulla täytyy olla riittävät tiedot muun muassa pankin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja varojen alkuperästä. Kun te pankkina annatte minulle pyytämäni tiedot, tuette rikollisuuden vastaista työtäni ja kannatte omalta osaltanne yhteiskuntavastuuta. Kaikkia antamianne tietoja käsitellään luottamuksellisesti – tehän tietenkin pankkina oletusarvoisesti luotatte asiakkaanne sanaan.

Saatan kysyä teiltä esimerkiksi tileillänne olevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Varojen alkuperää selvittäessäni saatan tarvita kirjallisen selvityksen lisäksi esimerkiksi kauppakirjoja tai muita asiakirjoja.

Minun täytyy myös selvittää poliittiset näkemyksenne. Tarvitsen tiedot siitä, minkä puolueiden jäseniä johtokunnissanne on sekä heidän nimensä ja tietonsa, ja kuinka paljon olette tukeneet ketäkin poliitikkoa tai puoluetta viimeisten kahden eduskunta-, kunnallis- ja EU-vaalien kampanjassa. Nämä tiedot tarvitaan sekä suomalaisten että ulkomaisten johtokuntien ja hallitusten osalta.

Ovatko suuret omistajatahonne toisen valtion kansalaisia tai yhteisöjä, tai ovatko osakkaanne tai heidän perheenjäsenensä vaikutusvaltaisia henkilöitä toisessa valtiossa (=PEP)? Tämä on jo Suomen turvallisuudenkin kannalta oleellinen kysymys, sillä pankkitili on nykyisin de facto pakollinen jokaiselle kansalaiselle ja näin ollen on kansalaisvelvollisuus selvittää oman pankin luotettavuus ja lojaalisuus Suomelle. Ilman tällaista selvitystä luottamus pankkiin on erittäin vakavasti uhattuna.

Mikäli pankillanne on yhteyksiä Yhdysvaltoihin, joka harjoittaa laajaa kansainvälistä laitonta vakoilua, on näistä yhteyksistä ja niiden laadusta annettava seikkaperäiset ja täydelliset tiedot, jotta asiakkaana voin luottaa siihen että ette luovuta pankkisalaisuuteen kuuluvia tietoja Yhdysvaltojen valtiolle tai tiedustelupalveluille.

Tulen lähitulevaisuudessa lähettämään pankillenne laajan kysymyslistan, jonka jokaiseen kohtaan on annettava täydellinen vastaus. Tarvitsen myös laskutustiedot, jotta voin periä teiltä kulut tästä ylimääräisestä kyselystä, jonka teidän epäluottamuksenne on tehnyt pakolliseksi toimenpiteeksi.

2015-10-26 @ 20.04.04 Suomeksi

"Kappale törmää maapallon ilmakehään 13. marraskuuta kello 8.20 Suomen aikaa. Törmäyspaikka on Intian valtameren yllä noin 100 kilometriä Sri Lankan eteläpuolella. Kappale ei aiheuta vaaraa maanpinnalle, mutta sen arvioidaan synnyttävän kirkkaan päivätulipallon alueella."