2018-02-27 @ 14.49.58 Suomeksi

"Uhka on suurin niillä, jotka sairastavat sepelvaltimotautia tietämättään. Heihin kuuluu myös päällisin puolin terveiltä vaikuttavia nuoria ja aikuisia. […] Nopea ja yllättävä kuolema johtuu usein rytmihäiriöstä, jolle on altistanut sydänlihaksen hapenpuute. […] Sydänperäinen äkkikuolema on aivan oma kuolematyyppinsä. Se ei aina käyttäydy samalla tavalla kuin sydäninfarkti. Sen mekanismit ovat todennäköisesti monisyiset, yhden potilaan kohdalla erilaiset kuin toisen[.]"

2018-02-21 @ 8.54.37 In English

I'm sure it's just a matter of flicking a switch to activate another program, but my first thought was "shouldn't it react by backing away from the attempt if it detects someone trying their darnest to prevent it from opening the door?" Apparently my instinctual scenarios for the robot's use are peaceful (working at a hazardous environment) and not confrontational (such as thwarting a robbery, where you wouldn't want it to yield to human opposition).