"Uhka on suurin niillä, jotka sairastavat sepelvaltimotautia tietämättään. Heihin kuuluu myös päällisin puolin terveiltä vaikuttavia nuoria ja aikuisia. […] Nopea ja yllättävä kuolema johtuu usein rytmihäiriöstä, jolle on altistanut sydänlihaksen hapenpuute. […] Sydänperäinen äkkikuolema on aivan oma kuolematyyppinsä. Se ei aina käyttäydy samalla tavalla kuin sydäninfarkti. Sen mekanismit ovat todennäköisesti monisyiset, yhden potilaan kohdalla erilaiset kuin toisen[.]"